Dokumenty Mikroregionu a o Mikroregionu


Strategické plánování

Frýdlantsko 2030

Sociální služby

Komunitní plán

Vzdělávání 

MAP Frýdlantsko (realizuje MAS Frýdlantsko z.s.)

Demografická studie 2023 - plánování kapacity škol

Cestovní ruch

Visit Frýdlantsko

Jizerskohorské Bučiny UNESCO - bude spuštěno v průběhu roku 2024, realizuje Visit Jizerky