Mobilní podium

Díky podpoře z Dotačního fondu Libereckého kraje mají členské obce Mikroregionu k dispozici Mobilní podium

Přehled o volných termínech pro zapůjčení podia je v Kalendáři akcí.


Výpůjčka mobilního podia se řídí platným Provozním řádem.


Pokud máte zájem o zapůjčení podia, kontaktujte manažerku Mikroregionu.