Na stránce najdete: Termíny valného shromáždění DSO, Úřední desku a Informace k dotacím z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko. 

Dotace z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko

Dotace z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko se řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko. Dotace jsou poskytovány v rámci Dotačního programu nebo formou individuálních dotací.

Dotační program pro podporu sítě sociálních služeb 

Po kliknutí na tento odkaz budete přesměrováni na stránku s informacemi o podpoře sociálních služeb v ORP Frýdlant. 

Individuální dotace z rozpočtu Mikroregionu

Individuální dotace z rozpočtu jsou poskytovány na základě žádosti o poskytnutí dotace, která bude podána v písemné podobě na adresu Mikroregionu Frýdlantsko nebo v elektronické podobě do datové schránky.

Zásady poskytování individuálních dotací z rozpočtu DSO

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu DSO

Konečné vyúčtování individuální dotace z rozpočtu DSO

Plánované termíny valného shromáždění

202423.1., 13.2., 12.3. 9.4., 14.5., 11.6., 10.9., 8. 10., 12.11., 10.12.

  • Pokud není uvedeno jinak, koná se valné shromáždění v zasedací místnosti v budově radnice Města Frýdlant

Úřední deska