Společně se nám podařilo a daří realizovat:

(2022-2024) Heřmanička - projektové práce II

Příprava projektové dokumentace pro plánovanou cyklostezku. Zapojené obce: Frýdlant, Heřmanice, Dětřichov, Kunratice 

Projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. 

(2023-2024) Poradenství pro Frýdlantsko IV

Projekt podpořený z Dotačního fondu Libereckého kraje, z jehož prostředků jsou hrazeny částečné úvazky pro poradenství členských obcím v oblasti hospodaření s finančními prostředky, regionálního rozvoje a dotačního poradenství.


Projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

(2023) Znovu použitelné kelímky pro Mikroregion Frýdlantsk

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko, získají obce a města opakovatelně použitelné plastové kelímky vč. souvisejícího vybavení jako prostředek předcházení vzniku plastového odpadu na akcích pořádaných zapojenými obcemi a městy. Cílem tohoto projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů na území Libereckého kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů. Do projektu se zapojily obce a města: Frýdlant, Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Višňová, Raspenava, Bulovka, Jindřichovice pod Smrkem a Lázně Libverda. 

Tisková zpráva

Video reportáž

(2022-2023) Heřmanička  - nádraží Frýdlant

Pořízení zázemí pro atraktivitu cestovního ruchu - muzeum spolku Frýdlantské okresní dráhy.

Více informací


Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. 

(2022 -2023) Zajištění plánování sociálních služeb na Frýdlantsku II

Účel projektu: podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) na obecní úrovni. Zahrnuje přípravu a aktualizaci komunitního plánu pro Frýdlantsko pro období 2020-2025 a realizaci komunitního plánování v území.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

(2022 -2023) Poradenství pro Frýdlantsko III

Projekt podpořený z Dotačního fondu Libereckého kraje, z jehož prostředků jsou hrazeny částečné úvazky pro poradenství členských obcím v oblasti hospodaření s finančními prostředky, regionálního rozvoje a dotačního poradenství.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

(2021 -2022) Poradenství pro Frýdlantsko II 

Projekt podpořený z Dotačního fondu Libereckého kraje, z jehož prostředků jsou hrazeny částečné úvazky pro poradenství členských obcím v oblasti hospodaření s finančními prostředky, regionálního rozvoje a dotačního poradenství.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

(2021-2022) Řešení nakládání s BRKO na Frýdlantsku - pořízení kontejnerů pro dopravu bioodpadů 

Účel projektu: navýšení počtu kontejnerů pro nakládání s BRKO za podpory Dotačního fondu Libereckého pořídil 5 kontejnerů na bioodpad.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

(2020 -2021) Zajištění plánování sociálních služeb na Frýdlantsku - komunitní plánování obcí

Účel projektu: podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) na obecní úrovni. Zahrnuje přípravu a aktualizaci komunitního plánu pro Frýdlantsko pro období 2020-2025 a realizaci komunitního plánování v území.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

(2019) Jak zadržet vodu na Frýdlantsku 

  • Setkání organizované Libereckým krajem ve spolupráci s Mikroregionem Frýdlantsko a MAS Frýdlantsko z.s., proběhlo 29. 5. 17:00 -19:00, sál Besedy Frýdlant, Program setkání,
  • Seznam parcel vytipovaných pro realizaci opatření v rámci priority 1
  • Dotační program Libereckého kraje, podmínky výzvy 8.6 Podpora retence vody v krajině, Jak žádat o dotaci
  • Dokument: Rešerše navržených opatření na zlepšení vláhových poměrů na Frýdlantsku - průvodní zpráva, přehledná situace, Pracovní skupina na podporu vláhových poměrů (nutno rolovat)

(2019 -2020) Poradenství pro Frýdlantsko 

Projekt podpořený z Dotačního fondu Libereckého kraje, z jehož prostředků jsou hrazeny částečné úvazky pro poradenství členských obcím v oblasti hospodaření s finančními prostředky, regionálního rozvoje a dotačního poradenství a sociálních služeb. 

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.  

(2018 -2019) Frýdlantsko kulturní a společenské

Sedm obcí zapojených do projektu společně pořídilo mobilní podium (odkaz), které je používáno pro realizaci kulturních a společenskcýh akcí.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. 

(2018) DUR Heřmanička

Příprava projektové dokumentace pro plánovanou cyklostezku. Zapojené obce: Frýdlant, Heřmanice, Dětřichov, Kunratice

(2017 - 2018) Frýdlantsko GO / Strategické řízení Mikroregionu Frýdlantsko 

Zřízena kancelář DSO, zpracování strategického dokumentu Mikroregionu Frýdlantsko, zpracování a aktualizace obecních programů rozvoje, zpracování studií proveditelnosti.

Projekt podpořený z OP Zaměstnanost. Informace o projektu. 

Video Strategické řízení Mikroregionu Frýdlantsko

(2017 -2018) Prevence vzniku odpadů v Mikroregionu Frýdlantsko

Projekt vybrán k podpoře z OP Životní prostředí. Pro 7 obcí byly pořízeny kompostéry a štěpkovače.

Informace o projektu

(2017) Příprava dokumentace pro bezpečnou cyklodopravu na bývalém tělese Heřmaničky 

V roce 2017 byl realizován projekt "Příprava dokumentace pro bezpečnou cyklodopravu na bývalém tělese Heřmaničky". V projektu byly vyhotoveny 2 přípravné studie: Geodetické zaměření a Technická studie, které poslouží pro upřesnění nákladů zamýšlené cyklotrasy na tělese bývalé úzkorozchodné železniční trasy spojující Frýdlant a Heřmanice.

Projekt byl podpořen částkou 281 865,- z Dotačního fondu Libereckého kraje.

V budoucnu se počítá s využitím těchto liniových ploch, které byly v roce 2016 převedeny do majetku DSO Frýdlantsko, jako bezpečné trasy určené pro cykloturistiku.

(2015) Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření 

V rámci zpracování studie pořádal spolek Náš kraj v roce 2015 sérii diskusí k navrhovaným opatřením v obcích.

 K možnostem realizací protipovodňových opatření se konalo jednání DSO a dalších aktérů dne 11.4.2017.

PODKLADOVÁ ANALÝZA PRO NÁSLEDNOU REALIZACI PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ VČETNĚ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO (odkaz)


(2013-2014) Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Frýdlantsko

S podporou z OP Životní prostředí (2013) získaly obce digitální protipovodňové plány a byla vybudována síť varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému ("rozhlasy") ve všech obcích svazku.