Síť sociálních služeb

Síť sociálních služeb

V roce 2020 bylo zavedeno 16ti obcemi společné financování sítě sociálních služeb na Frýdlantsku prostřednictvím dotačního programu, který vyhlašuje Mikroregion Frýdlantsko. Od roku 2023 je do společného financování zapojeno 17 z 18ti členských obcí Mikroregionu.

Dotační program Mikroregionu podporuje poskytovatele služeb, kteří se na Frýdlantsku zapojují do komunitního plánování a nabízejí široké spektrum služeb pro rodiny s dětmi, pro seniory, handicapované, sociálně slabé, osoby se závislostmi a pro mnohé další. 

Informace ke komunitnímu plánování a k nabídce sociální pomoci v území jsou k dispozici na webových stránkách frysko.cz

Základní síť sociálních služeb Frýdlantska 

V základní síti služeb jsou zařazeny služby, které jsou pro obyvatele území nezbytné.

Dotační program na podporu sítě sociálních služeb Frýdlantska

Do dotačního programu může být předložena žádost na sociální službu, která splňuje základní podmínky:

  • platná registrace sociální služby
  • platné Pověření kraje / MPSV k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
  • zařazení služby v aktuální Základní síti sociálních služeb Frýdlantska
  • další podmínky stanovuje dotační program

Vyhlášení dotačního programu 2024

Žádosti o dotaci na sociální služby je možné podávat v termínu 21. 3. - 5. 4. 2024. Žádost bude současně zaslána v editovatelném formátu e-mailem na adresu lenka.stehnova@masif.cz.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Stehnová, tel.: 725 804 284, lenka.stehnova@masif.cz

Žádost o dotaci

Bonifikační kritérium

Základní síť sociálních služeb Frýdlantska 2024

Vzorová smlouva 2024

Formulář pro závěrečnou zprávu a vyúčtování


Žádosti o dotaci na sociální služby je možné předkládat v termínu 16. - 30. 3. 2023